1. Maj tale 2017

Thomas Clausen holdt tale på bl.a. Det Røde Pakhus i Skælskør. Talen kan læses her:

Over hele verden markeres den 1. maj. Over hele verden markeres arbejderbevægelsens internationale kampdag.

De bolivianske indianere i Sydamerika, der som de første indianere i verden lever under en demokratisk, socialistisk og indiansk præsident efter 500 års europæisk overherredømme.

Sorte og hvide arbejdere i Sydafrika, som for over 20 år siden rystede det racistiske apartheid-regime af sig.

Tapre kurdiske kvinder og mænd i det nordlige Irak, i det nordlige Syrien og i Tyrkiet, som kæmper for et frit Kurdistan med social retfærdighed, ligestilling og national selvstændighed.

Første majdagen markeres over hele verden, ja selv i Skælskør.

Et af de spørgsmål, der trænger sig på, er spørgsmålet: Har man i dagens Danmark ret til et godt seniorliv efter et langt arbejdsliv?

Mange af jer tilhører en aldersgruppe, som havde nogle rettigheder, som de kommende årgange bliver nødt til at kæmpe for, hvis de vil have dem tilbage.

At kunne gå på efterløn som 60-årig er en tabt rettighed. At kunne gå på folkepension som 65-årig er forbeholdt de få.

Derfor er det befriende at se, at Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten her op til Første Maj er gået sammen om at sige nej til højere pensionsalder.

Det er svært at forestille sig, at skovarbejdere eller social- og sundhedshjælpere i fremtiden skal arbejde, til de er over 70 år.

Det er svært at forestille, når man nu ved, at for eksempel mange af 3F’s medlemmer ikke når den nuværende pensionsalder på 65 år, mens de er på arbejdsmarkedet. Enten fordi de er slidt op, eller fordi de simpelthen er døde.

Det er virkelighedens verden. Derfor har Enhedslisten et forslag til et godt seniorliv, hvor man skal kunne trække sig tilbage efter 40 år på arbejdsmarkedet og med 35 års medlemskab af en arbejdsløshedskasse.

Nu er 2017 et kommunalt valgår.

Og hvordan går det så i Slagelse byråd?

Her er den gode nyhed, at det borgerlige flertal er brudt sammen på grund af indre splittelse. Splittelsen begyndte med af bengnaveri. Hvem i Dansk Folkeparti skulle have de gode gnaveben i forbindelse med fordelingen af lønnede poster i byrådet? Det fortsatte med splid i Dansk Folkeparti om den politiske linje, så der kom to afhoppere fra partiet.

Det fortsatte med dyb mistillid mellem Venstre og Liberal Alliance. Den borgerlige blok kan ikke længere regere, så nu er de utilfredse med tonen i byrådet, og den er da også skinger i et hadefuldt opgør mellem Venstre og Socialdemokratiet.

I byrådets mærkelige verden er den anden gode nyhed, at Enhedslisten og SF har skabt et godt samarbejde indbyrdes.

Det tegner godt for det fremtidige arbejde, også efter valget til byrådet i november.

Enhedslisten og SF er enige om medbestemmelse og ytringsfrihed til de 7.000 kommunalt ansatte, om sociale forbedringer for borgerne og om grønne tiltag, som gavner klimaet og miljøet.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.