Helle Dalsgaards tale 8. marts 2020

Min svigermor som døde for nogle år siden blev født året efter kvinderne i DK fik stemmeret til folketinget. Da min mor fødte mig i 1952 havde hun 14 dages ferie og 14 dages barselsorlov, inden hun startede sit fuldtidsarbejde igen.  Da jeg i 1980 fik min førstefødte havde jeg 14 ugers barselsorlov alt i alt. D.v.s at hvis man gik fra før, fik man mindre orlov efter fødslen. Det måtte min svigerinde, som dengang arbejdede på et jernstøberi med en lufthammer, så hun havde 6 uger efter fødslen inden hun igen tog lufthammeren og startede fuldtidsarbejde kl. 7 efter at have afleveret babyen i pasning. Mit skønne barnebarn på 7 måneder har fortsat sin mor hjemme hos sig. Hun har enten sin mor eller far hos sig indtil hun er ca. et år og skal starte vuggestue.

Men selv om forholdene er blevet gunstigere ligger der fortsat et stort forventningspres på unge kvinder. Nyuddannede kvinder uden børn må kæmpe for at få arbejde. Skal leve op til mange forventninger om at være mor, ægtefælle, leve sundt osv. Mange vælger deltid og vælger ledermuligheden fra. Af kvinder i topledelse er DK nr. 95 i Verden. Ikke just prangende. Lønnen hos mandlige ledere er fortsat markant højere. Knap 8.400 tikker mere ind på mændenes konto end hos kvinderne. Kvinder tjener 15% mindre end mænd.

Ser vi lidt tilbage i tiden igen.

1875 får kvinder adgang til universitetet bortset fra det teologiske fakultet.

1887 tager den første kvinde cand. Mag. eksamen fra Universitetet.

1906 får kvinder ret til beskikkelse som sagfører.

1911 kommer den første politibetjent

1936 bliver salg af prævention tilladt.

1943 falder dom for at kvinder ikke kan afskediges efter giftermål. Samme år får sygeplejersker lov til at beholde arbejdet efter barsel.

1962 kommer den første borgmester i København.

Så meget er der sket.  Alligevel lades meget tilbage. Kvinder er fortsat overrepræsenteret i omsorgsfag. 70% er her kvinder, som tilmed er lavtlønnede. Arbejder under særdeles stressede forhold, hvor de får mindre og mindre tid, bliver hurtigere nedslidte og værst af alt oplever følelsen af ikke at gøre arbejdet tilfredsstillende.

Og ser vi ud over vores egen lille andedam sker der langt frygteligere ting.

I Afghanistan dør en kvinde hver halve time i forbindelse med fødsel. Pigeskoler udgør kun 19% af alle skoler og kvinderne skal have lov af mændene til at uddanne sig. Lov legaliserer voldtægt i ægteskabet og tillader børneægteskaber.

I Congo bliver 36 kvinder voldtaget hver dag – 50% 10-17 år.

I Guinea Bissau er halvdelen af alle kvinder blevet lemlæstet på deres kønsdele. Omskæring af kvinder sker når de er mellem 6-14 år. En ud af 13 kvinder dør i forbindelse med graviditet, fødsel eller illegal abort.

Så der er fortsat behov for 8. Marts på mange niveauer. Behov for at vi stopper op og reflekterer hvor langt vi er nået.  Politikere har et stort ansvar.

I SF er der stillet forslag om øget indsat mod sexchikane på arbejdspladsen. Højere erstatning til ofre og en national handlingsplan for sexchikane på arbejdspladsen. 77.000 danskere er berørt af sexchikane.

Vi har krævet svar fra regeringen om modtagelse af kvoteflygtninge. Vi kan ikke acceptere at vi ikke tager imod mennesker der flygter fra krig og rædsel.

SF vil intensivere kampen mod kvindehandel, så ofre for menneskehandel kan få bedre beskyttelse i DK. Vi har været med til at sikre 63 mill. Til handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel. 10 mill. til forebyggelse af gråzoneprostitution.

Så der er langt endnu og her har vi alle et ansvar. Vi skal alle stoppe op og tydeliggøre de skævheder vi ser og arbejde for et samfund, hvor vi alle er lige og kan blive respekteret uanset køn, religion og nationalitet.

GOD 8. MARTS.

Helle Dalsgaard.

SF Slagelse.