Årsberetning 2018/19

Bestyrelsen I Enhedslisten Slagelses Beretning Om Dets Arbejde I Perioden Maj 2018 Til April 2019

Bestyrelsen i Enhedslisten Slagelses beretning om
dets arbejde i perioden maj 2018 til april 2019.

Bestyrelsens sammensætning:
I perioden har bestyrelsen i haft et indvalgt bestyrelsesmedlem som dog alligevel ikke
ønskede at modtage valg og et bestyrelsemedlem der forlod bestyrelsen pga sygdom.
Bestyrelse valgte derfor at opsuplerer sig selv med Helene Gerup som i det sidste
halve år har virket som fuldgyldigt medlem i stedet for Janne Toft Lind.
Den afgående bestyrelse består af følgende:
Bodil, Helene og Grethe. Johnny, Hans Henrik og Niels. Bent er tilknyttet bestyrelsen
som kasserer mens Thomas deltager på bestyrelsens møder pga sin byrådspost. Men
deltager ellers ikke i bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen har afholdt 12 møder. På disse har man bla planlagt, organiseret og
indkaldt til 10 medlemsmøder.
Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig og udpegede 3 retninger for understøtte
de kommende års arbejde.
– Et større fokus på det lokale arbejde.
– Synliggørelse af partiet i mellem valgene.
– Mere politik på medlems møderne.
HVEM, HVAD OG HVOR i perioden
Interne aktiviteter:
– Sommerfest
– Årsmøde
Udadvendte aktivivteter:
– kommunalbudgettet
– Protester imod lukning af busruter/regionsbudgettet
– Arbejdsmiljø møde (m. Christian Juul)
– Aktion foran jobcentret (m. Linda )
– Enhedslistens nye miljøpolitik (Uddeling af flyers)
– 8,marts
Politiske aktiviteter hvor partiet er/var aktive:
– skrotten ud af havnen. (Korsør)
– Valg til SK-bestyrelse
– Næstehjælperne
– Jobcentrets ofre
Kommunale udvalg hvor partiet er repræsenteret, som ikke er BR-valg relateret :
– Busborgergruppen (§17,4)
– Grøn omstillingsudvalg (§17,4)
– Produktionsskole udvalget (?)
– Tude- Ådal projektet (?)
Parti- udvalg:
– Parti-afdelingens bestyrelse.
– Energi/kultur og miljø udvalget.
Byrådet:
– Enhedslisten har Thomas Clausen til at repræsentere sig i Slagelse Byråd.
Thomas sidder i diverse udvalg og er formand for Social – og
beskræftigelsesudvalget.
– Der organiseres formøde inden byrådsmøderne på Rådhuset . Der er i perioden
udarbejdet afstemningsvejledning i forhold til byrådsmødernes dagsorden.
Regionsarbejdet:
Årsmødet 2018 valgte at partiet skulle deltage i regionsrepræsentantskabet med tre
kammerater. I perioden deltog Anker kun lidt pga af andre aktiviteter mens
Janne helt trak sig pga sygdom. Bestyrelse valgte pr 15/1 2019 (i fuld
forståelse med Anker) at Niels indtrådte i regionsrepræsentantskabet frem til
årsmødet, Således at Bodil og Niels er Enhedslisten Slagelses repræsentanter
her.
Konklusion:
-vedr. Lokal forankring:
Partiet er involveret i diverse lokale kampe. Men der vil naturligvis altid opstå nye.
Bestyrelsen har i det omfang det var muligt forsøgt at pege på områder det var rigtigt
at prioritere.
-Vedr. Synliggørelsen imellem valg:
Der har været en god, struktureret og lind strøm af debat indlæg bragt i de lokale
medier. Udover disse har har partiet stadig aktier i “Den Røde Sprøjte”.
I årets løb har pariets egen hjemmeside ændret lay-out. Partiets indsats i forhold til
“so-me” har også haft en kraftig vækst.
-Vedr. Mere politik på møderne:
På partiets ti møder har der været oplæg af politisk karakter. Enten i form af oplæg fra
central side eller fra udefra kommende. I perioden har der været gæsteoplæg fra Linda
Havanna pg Bruno Jerup.
Den afgående bestyrelse forslag til retningen af det næste år arbejde:
Den afgående bestyrelse har brugt de sidste 3 måneder af dens valgperiode på at
sætte afdelingen op til de to kommende valg. Valgarbejdet vil fylde meget i tiden frem
til sommerferien. Og vi får masser at lave !!!!
Bestyrelsen afleverer sammen med denne beretning et regnskab for afdelingen.
Regnskabet har ikke udløst anmærkninger fra revisor eller kasser.
Således godkendt på årsmødet d. 27-4 2019