Årsberetning 2019/20

Den nye bestyrelse i foråret konstituerede sig, men havde i sin relativt korte levetid en del interne konflikter, som allerede opstod i den tidligere bestyrelsessammensætning. Der har ikke på tidligere bestyrelsesmøder været så mange afstemninger. På årsmødet i april 2019 blev vedtaget at få hjælp fra partiets konfliktteam. Konflikten gik meget på personlige uoverensstemmelser. I efteråret 2019 – først skulle valgene og sommerferien overstås – lykkedes det at holde et velbesøgt møde med konfliktmægleren med råd om fremtidig adfærd som forebyggelse. Senere møder med den anden part har ikke kunnet lade sig arrangere, så den proces er nu afsluttet (med ikke løst).

Forsommeren stod i valgkampens tegn, både FT- og EP-valg. De klassiske aktiviteter fandt sted: plakatophængning, husstandsomdelinger af flyers og gadeuddeling af flyers. Som noget nyt var kampvognen i hele perioden dagligt – stort set – på Nytorv i Slagelse med entusiastiske aktivister og af og til særlige aktiviteter med vores FT-kandidat Linda Hansen. Vi havde regionens kampagnebus 3 dage med flyeruddeling i Skælskør, Dalmose, Bilka i Slagelse, og Korsør. Mange medlemmer lavede husstandsomdelinger. Vi deltog i 2 demoer på Nytorv Slagelse om bedre normeringer i børneinstitutioner.

Vi havde mange valgtilforordnede til de 2 valg. Desværre har vi/de ikke betalt korrekt Partiskat af vederlagene.. Da Landskontoret rykkede for skatten, kunne hverken Thomas Clausen eller jeg skaffe en komplet liste med navne. Til gengæld har vi sendt 5000,- til Landskontoret . Deres kasse var tom efter valgkampen, og det var vores ikke.

I sommerens løb spurgte vi alle medlemmerne om der er interesse for et fast partikontor i lighed med flere andre afdelinger. Svarprocenten var yderst beskeden. Blandt dem der svarede var iveren stærkt begrænset pga 1)manglende aktivistmuskler 2) for dyrt.

Ud over medlemsmøder og bestyrelsesmøder har afdelingen i november deltaget i “Aldrig mere en Krystalnat “ sammen med SF og KP.

Vi har vist fanerne ved 2-3 af ungdommens Klimastrejker i Slagelse. Vi havde en taler ved 2 af demoerne.

I december fortalte Frank Aaen ved et åbent-hus-arrangement om statsrevision og hvad Enhedslisten kan bruge den til i lyset af de alt for mange svindelsager i det offentlige.

Eva Flyvholm orienterede om Grønlandspolitik på et medlemsmøde.

På medlemsmødet i december afrapporterede Mads og Hans fra partiets Faglige Landskonference og Faglige Udvalg. Se referat.

I januar deltog dele af bestyrelsen i et SUFarrangeret (Socialistisk UngdomsForbund) møde i Vestsjælland. God debat , som peger på samarbejdsmuligheder. Medlemsmødet i januar debatterede partiets strategipapir og sendte resultatet ind til Hovedbestyrelsen.

Den 1.Februar havde vi et åbent-hus arrangement med gratis film i Korsør Bio med visning af Q´sBarbershop – en dokumentarfilm fra Vollsmose. Instruktøren indledte, og bagefter var der ghettodebat med vores FTmedlem Søren Egge , borgmester John Dyrby og en repræsentant fra Boligforeningen. Filmen har i år fået en Bodil.

28. Februar var alle opfordret til at købe billet til “Sorry we missed you” i Skælskør bio med hygge og snak bagefter. Så kom Coronanedlukningen af næsten hele samfundet men vi nåede lige 8.marts i Korsør Kulturhus med mange taler, bands og stand-up og sjov lokaledekoration. Siden har det været småt med møder, og årsmødet – både vores eget og landspartiets – er udskudt til lidt usikre datoer. 1. Maj holdes elektronisk for bare Enhedslisten. Nuværende bestyrelse fortsætter indtil en ny kan vælges på vores lokale årsmøde.

Energiudvalget plus enkelte andre medlemmer holdt en hyggelig sommerfest og julefrokost i Jørns sjove genbrugshus i Frølunde.

Der har været en jævn strøm af nye partimedlemmer gennem hele perioden og kun ganske få udmeldinger. Vi er nu 76 stolte Enhedslistemedlemmer.

ENERGI GRUPPEN :

Enhedslisten Slagelse har et fungerende Energi/kultur/ transport/økologi udvalg, i daglig tale kaldet ”Energi-gruppen. Som udvalgets titel antyder, behandler det et bredt område. Da de fleste miljøpolitiske emner er forbundet til andre områder, bliver gruppens arbejde/diskussioner også bredt funderet. Udvalget har i gennemsnit haft møde en gang pr. måned. Der udsendes referater fra udvalgets møder til bestyrelsen og andre partimedlemmer som ønsker det.

Gruppen er pt også baggrundsgruppe for Enhedslisten Slagelses §17, stk. 4 udvalgsmedlemmer.

Enhedslisten Slagelse er i øjeblikket repræsenteret i Busborgerguppen, Grøn Omstilling og TudeÅ-udvalget.

Desuden udarbejder gruppens medlemmer stemmevejledning til byrådets beslutningsforslag.

Med venlig hilsen

Pva Bestyrelsen

Bodil Steenberger