Årsberetning 2020/21

Afdelingens arbejde har, som i resten af partiet, været præget af pandemien, som lukkede vitale dele af civilsamfundet. Det har bl.a. ikke været muligt at afholde fysiske møder. Eller at afvikle offentlige arrangementer.

Afdelingens udadvendte arbejde i indeværende periode kan derfor opdeles i fire områder.

  • De digitale platforme som vi har adgang til/læserbreve og betalte annoncer til fysiske aviser.
  • De kommunale udvalg som vi er repræsenteret i (Det grønne omstillingsudvalg, Busborgergruppen og Tudeåudvalget) som alle har afholdt deres møder via nettet.
  • Byrådet.
  • Arrangement, 8. marts tale digitalt, 1. maj på Gl. Torv i Skælskør.

Internt har vi holdt årsmøder d. 15 august 2020 og 29 maj 2021

Medlemsmøder: Der har i perioden imellem årsmøderne været afholdt 8 møder ialt (2 fysiske og 6 virtuelle).

Der har været et faldende deltager antal til medlemsmøderne når de er virtuelle. Vi håber at snarest vende tilbage til normaltilstanden og mødes med jer alle sammen.

Afdelingen nedsatte en KV21 gruppe:  Gruppen har mødtes 7 gange (2 gange fysisk og 5 gange via zoom) i perioden. Gruppen har udarbejdet de grove rammer for valgkampen, lagt budget for omkostningerne for afdelingens valgkamp og fremlagt dette til afdelingens godkendelse. Gruppen er åben for alle partimedlemmer og møde frekvensen bliver hyppigere jo tættere vi når valget. Vi arbejder stadig på programmet, og har fået taget gode billeder af de 5 øverste kandidater på listen. Desværre har Corona restriktionerne gjort at vi har måttet udskyde mobilvideoworkshop

Energigruppen: Afdelingens byrådsrelaterede baggrundsgruppe ”Energigruppen” har i perioden afholdt 6 fysiske møder. Gruppen har udarbejdet stemmevejledning til byrådsmøderne. I perioden har arbejdet primært stået på Solceller, Grøn Omstilling, Tude-å, de nye busruter m.m.

Bestyrelsens eget arbejde:  Bestyrelsen har forsøgt at holde så få møder som muligt for at minimere bestyrelsens arbejde, som det blev besluttet på årsmødet i 2020. Der har været afholdt 4 fysiske møder i perioden.

Dette er ikke noget vi vil anbefale den fremtidige bestyrelse. En bestyrelse skal være handlekraftig og udrustet med et mandat. Samtidig mener vi, at et medlemsmøde hvor ingen er direkte personlig ansvarlig, gør at ingen føler ansvar og intet sker.

Således sætter Enhedslisten Slagelse nu kursen mod nye tider, med fornyet energi til valgkampen. Og vi skal have et godt valg, hvor vi får mere indflydelse på Slagelse Kommunes politik end nogensinde før. Hvis ikke tro kan flytte bjerge, hvad kan så?

 

Med venlig hilsen

Pva Bestyrelsen

Helene Gerup