Bestyrelsen

 

Bestyrelsen i Enhedslisten Slagelse (valgt på Årsmødet d. 27. april 2019):

Bodil Steenberger, Janne Toft-Lind, Peter Ottendahl, Eva Ravn Langballe, Grethe Gyldensted.

Af personlige grunde udtræder Janne Toft-Lind og Grethe Gyldensted d. 15. juni, og Peter Ottendahl melder d. 1. august, at han udtræder på grund af tidspres ved det næstkommende bestyrelsesmøde.

Ved medlemsmødet den 14. august opsuppleres bestyrelsen med Hans-Henrik Rasmussen, Niels Møller og Helene Gerup.

Hermed er bestyrelsen: Bodil Steenberger, Eva Ravn Langballe, Hans-Henrik Rasmussen, Niels Møller og Helene Gerup.