Bevar bussen – hele vejen

Fredag den 15. november bliver der aktioneret på Busterminalelen i Skælskør.

Fredag den 30. november bliver der igen aktioneret på Caspar Brandts plads i Korsør.

Anledningen er Regionens planer om at skære i rute 460’s økonomiske støtte således, at bussen nedlægges i regionregi på strækningen Skælskør – Korsør.

En gruppe der kalder sig Initiativet Bevar Bussen samles kl. 7 (Skælskør) og kl 13.30 (Korsør) og deler bl. a. løbesedler og karameller ud. der samles underskrifter, som videresendes til Region Sjælland og til trafikministeren. Blaffersangen af Kim Larsen er pludselig blevet helt aktuel igen, hvis det virkelig skal lykkedes Region Sjælland, at nedlægge en særdeles velbenyttet busstrækning, der binder to af kommunens købstæder sammen.

En opfordring herfra skal være:

Mød op og giv din mening tilkende ved aktionen på de nævnte fredage.