Enhedslisten vil bekæmpe pesticider i Slagelses drikkevand

På byrådsmødet mandag den 29 oktober stiller Enhedslisten forslag om at der skal udarbejdes en strategi for at undgå pesticidrester i vores drikkevand.

Det forslås:

  1. at Slagelse kommune udarbejder en pesticidstrategi med tilhørende pesticidplan med det formål at sikre rent drikkevand uden indhold af pesticider og uden opblanding af rent drikkevand med forurenet drikkevand over grænseværdi.
  2. at administrationen offentliggør korrespondancen mellem kommunen og Miljøstyrelsen vedrørende overvågning af drikkevandsboringer mv., jævnfør referat fra møde den 21. august 2018 i Partnerskab mellem Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet om grundvandsbeskyttelse i BNBO (boringsnære beskyttelsesområder).

Se hele punktet HER

 

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.