Et lille skridt fremad (2)

Borgere og sagsbehandlere vil fremover få en bedre retssikkerhed i forbindelse med sagsbehandlingen i Jobcentret. Det vil forhåbentlig blive konsekvensen af en beslutning i byrådets Social- og Beskæftigelsesudvalg den 3. juni 2019. Det drejer sig om notatpligt. Udvalget traf i enstemmighed følgende beslutning:

“Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at eventuelle nyindskrevne noter i sagen fremlægges for borgeren med det samme – herefter skal disse sendes til borgeren elektronisk eller via print. Dette skal ske efter hver kontakt mellem borger og sagsbehandler. Social- og Beskæftigelsesudvalget forslår, at det skal ske i en forsøgsperiode på 2 år, og bruges til benchmarking af modtagne klager til borgerrådgiveren.
Endvidere skal det bidrage til at styrke retssikkerheden for sagsbehandleren og for borgeren. Efterfølgende skal denne procedure evalueres og der skal tages stilling til eventuel forlængelse af proceduren.”

Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at udvalget med medlemmer fra partier lige fra DF til Enhedslisten kunne nå til enighed. Medvirkende hertil var erfaringen fra afholdte dialogmøder mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget, embedsmænd og inviterede borgere, som er Jobcentrets ”kunder”/ofre.
Det viste sig også at være en beslutning, som var på forkant med den kritik, som kom fra kommunens
revisionsselskab i forbindelse med fremlæggelsen af kommunens regnskab for 2018 sidst i juni måned. På udvalgsmødet den 3. juni kendte udvalget ikke til kritikken fra revisionsselskabet. Denne kritik handler blandt andet om notatpligt.

Thomas Clausen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget