Et lille skridt fremad

Social- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at Jobcentret fremover skal sikre en mundtlig orientering af arbejdsløse borgere på kontanthjælp, inden der fremsendes et varslingsbrev til dem vedrørende 225-timers reglen.
225-timers reglen medfører nedsat kontanthjælp, hvis borgeren ikke har haft 225 timers arbejde i løbet af et år. Det kan betyde indtægtsnedgang på over 1.000 kroner om måneden.
Det har givet usikkerhed hos borgerne, når de har modtaget et varslingsbrev, uden at de samtidigt har fået oplyst, om de blev ramt af 225-timers reglen eller ej. Desuden har det givet ekstra arbejde til Jobcentrets ansatte.
Enhedslisten har taget denne sag op i Social- og Beskæftigelsesudvalget og er naturligvis glad for, at udvalget i enighed har kunnet nå frem til en løsning.
Thomas Clausen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget