Et lille skridt fremad (3)

Flere borgere bliver i 2019 tilkendt førtidspension. Det er socialpolitik til den gode side. For manges vedkommende er der tale om afgørelse efter mange års sagsbehandling, hvor folk har haft lavere indkomst på grund af en lavere social ydelse som for eksempel kontanthjælp.

Tilkendelse af førtidspension betyder i mange tilfælde 7.000 kroner ekstra om måneden.
I de fem første måneder af 2019 er 113 borgere tilkendt førtidspension. Det tilsvarende tal for samme periode i 2018 var 68. I 2017 og 2016 var tallene henholdsvis 108 og 39. Det var i efteråret 2016, at Enhedslisten indgik budgetforlig for 2017 med de borgerlige partier og SF, og vi fik med i
budgetforliget, at der skulle ske flere tildelinger af førtidspension.

Desværre blev det dengang opfattet som en let oprydning efter de foregående års besparelser på områder. Måske derfor skete der en underfinansiering, da de øvrige partier i byrådet – fra DF til SF – i efteråret 2018 indgik budgetforlig for 2019. Da blev der budgetteret med 144 tildelinger, mens der nu regnes med, at tallet ender på 267 ved årets udgang.

Oprydningen er således af mere permanent karakter, som det også fremgår af den beskæftigelsesplan, som byrådet vedtager hvert år. Når de øvrige partier i byrådet ikke afsætter tilstrækkeligt med penge på budgettet, så er der en regning, der skal betales. Ifølge embedsmændene er regningen som følge af det forventede merforbrug/underskud på 13 millioner kroner i 2019.

Merforbruget på 13 millioner kroner til førtidspensioner vil udgøre en procent
af det samlede budget for Social- og Beskæftigelsesudvalget på 1,3 milliard
kroner, men det er socialpolitik til den gode side, fordi pengene kommer
mange mennesker til gode, efter at de i mange år har været udsat for dårlig
behandling.

Thomas Clausen
Byrådsmedlem for Enhedslisten
Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget