Kandidater 2021

Her er Enhedslistens 15 kandidater til Kommunalvalget i Slagelse:
1. Thomas Clausen
Medlem af Slagelse byråd siden kommunalvalget den 19. november 2013. Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, som ændrede navn i 2018, fordi udvalget også er et socialudvalg. De vigtigste resultater for Enhedslisten i byrådet har indtil videre været: oprettelse af småjobs til unge arbejdsløse –førtidspension til flere mennesker – bedre normering i daginstitutionerne – etablering af kommunale solcelleanlæg. Det er social- og beskæftigelsespolitik og klimapolitik, der virker.       
2. Helene Gerup
Går ind for et klasseløst samfund, med arbejde til alle. Arbejdsløsheden skal afskaffes ved hjælp af jobskabelse. Arbejdsløshed tjener kun et formål, nemlig at trykke og fastholde mennesker i fattigdom. Vi skal dele overskuddet, og vi skal deles om opgaverne. Vi skal have skabt et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Kommunen skal omlægge til økologisk og klimavenlig kost i alle dens institutioner. Mangfoldighed og biodiversitet gælder både mennesker og natur. Vi ER en del af naturen!        
3. Mads Kofoed
Vi skal skabe et fungerende arbejdsmarkeds og erhvervsliv, hvor vi er rustet til fremtiden. Vores virksomheder og kommunen skal kunne møde de udfordringer der kommer. Klimaændringer, som rammer vores kyster hårdt, men også har effekt inde i landet. Vores arbejdspladser skal være værdige. Vores unge skal have et godt liv og en tryg fremtid, hvor kommunens skoletilbud, også og måske især, til de svage skal styrkes. Der bør skaffes lærepladser og skolepladser til alle unge.      
4. Annette Schøt
Vil kæmpe for retfærdighed. Det er særligt mit fokus på børn og familier, og måske mere kommunens behandling af dem, der får mig til at stille op til byrådsvalget. Børn bliver behandlet, som var de en pose kartofler eller en sagsmappe. Familier ødelægges, og det er på tide, at vi kæmper for mere anstændighed. Vi skal gøre kommunen til en samarbejdspartner og ikke en fjende. Jeg vil have barnets tarv og behov synliggjort. Borgere har ikke en paragraf at henvise til, når de bliver behandlet respektløst, siger hun.      
5. Niels Møller
Jeg har været aktiv medlem af Enhedslisten Slagelse siden 2013.  Politisk arbejder jeg for grøn kollektiv transport; flere eltog og lokalbaner, bedre vilkår for sikker parkering ved stationer. Og så brænder jeg for at kultur skal være levende og udvikle sig via de kuturbærende institutioner, som vi har her i kommunen, og kultur skal være tilgængelig for alle, både for udøvende kunstnere og musikere, og for de, som oplever den. Jeg er socialist og går ind for at vi skal afskaffe klassesamfundet. Men indtil da …. Skal vi få det bedste ud af det for de fleste.          
6. Tine Burmeister
Jeg er 39 år, mor til tre, født og opvokset i Skælskør. Jeg er uddannet pædagog og socialrådgiver.  Jeg har en stor interesse i forholdet mellem de ansatte i vores kommune og de borgere de skal servicere. Hvis vi skal sikre en ordenligt service, både for kommunens mest udsatte familier, og for alle børnefamilier i Slagelse, er det vigtigt at pædagoger, lærere og socialrådgivere har ordentlige arbejdsforhold og et godt tværfagligt samarbejde. Jeg mener at arbejdsforholdene skal understøtte, så de offentligt ansatte kan bruge deres faglighed og ressourcer på at hjælpe de mennesker de er der for. Jeg tror på at mennesker der vælger at arbejde med børn og familier, gør det det for at gøre en forskel, og det skal der være tid og plads til, at de kan gøre. Det skal kunne mærkes hos borgerne i Slagelse kommune, så de trygt kan sende deres børn afsted i børnehave og skole, og vide at der er særlig hjælp at hente, hvis familien eller barnet får brug for det. Det almene børn og unge område, kan bære meget forebygge og inkluderende arbejde, hvis der de nødvendige ressourcer til det. Hvis det er godt at være barn i Slagelse kommune, får vi også trygge og glade voksne i Slagelse kommune! 
7. Johnny Gregersen
Jeg er en 49’er. Jeg bor i Skælskør og har været opstillet for Enhedslisten til kommunalvalgene 2013 og 2017 også.Jeg sad i en kort periode i Slagelse Byråd som suppleant i den forrige byrådsperiode. Jeg er pensioneret folkeskolelærer og interesserer mig for undervisningsforholdene i Slagelse samt forholdene på børne og ungeområdet. Min fremskredne alder har gjort, at jeg efterhånden har fået mere og mere indsigt i forholdene for ældre i Slagelse, og ældreområdet trænger til et kraftigt løft i næste byrådsperiode.
8. Henri Nielsen
9. Mia Jørgensen
Mit navn er Mia jeg er 34 år. Mine mærkesager er anbringelseområdet og børn og unge. Hvordan behandler vi børn/unge? Hvordan behandler vi familier og pårørende som på en eller anden måde er kommet i systemet? Er det godt nok? Hvordan kan forvaltningen gøres bedre og hvad skal der til? Hvad med sagsbehandlingen, er den værdig for borgerne og er den værdig for de ansatte selv? I stedet for at stille spørgsmål vil jeg først og fremmest have handlinger, det kan vi gøre gennem dialog og opnå større fokus på området, da problematikkerne skal høres og ikke ties.
Som mor til et anbragt barn, oplever jeg hver dag hvordan systemet fungerer, dvs. ikke fungerer for både borgere og ansatte i kommunen og oplever ligeledes mange fejl og mangler og ser et område der er forsømt gevaldigt, og trænger i den grad til at Slagelse kommune ikke længere overser, eller overhører noget når det gælder vores kære børn og unge.
10. Faysal Muuse Adam
Jeg har boet i Slagelse i 2 år. Jeg kom til Danmark 2014 som politisk flygtning fra somalia, som de seneste 30 har været hærget af borgerkrig, og jeg er meget glad for at have fundet asyl i Danmark for nogle år siden. Jeg er 30 år gammel og oprindeligt uddannet journalist. I dag arbejder jeg med klargøring af biler. Jeg er medlem af AMNESTY internationale og medlem af Tawqif kulturcenter i Slagelse. Jeg siger nej nej nej nej til byrådets beslutning om at nedrive 120 almene familieboliger i Ringparken i Slagelse og det er godt at Enhedslisten er konsekvent i modstanden mod ghetto planen. Mærkesager: Forældreområde:  jeg vil gerne arbejde for en forbedret ældreomsorg, så der bliver bedre kontakt til de ældre på plejehjemmene. Ensomhed: er et af de største sociale problemer i samfundet.  De fleste mennesker har brug for at være en del af fællesskabet.  Derfor skal vi styrke fællesskabet mellem mennesker på alle områder i samfundet. Integration:   jeg lægger vægt på Integration, på at være en del af samfundet, have et arbejde og bruge min energi.    
11. Eva Langballe
Pensioneret folkeskolelærer og bachelor i religionsvidenskab mm. Tilflytter til Korsør. Brænder for et bedre bymiljø og for større omsorg for de svageste. Grøn, ren, sund og rolig by med plads til udfoldelse og rekreation for både ældre og børnefamilier. Væk med industrihavnen i Korsør bymidte! Mindre tung trafik i bymidten. Mere natur i byen . Feks Vild med Vilje på kommunale arealer og kirkegårde. Udelukkende vedvarende energi i 2030. Et godt børneliv til ALLE . Gode normeringer, fokus, ressourcer og kvalificeret hjælp til udsatte børn og deres forældre.        
12. Mogens Bærendtsen
Tidligere mejerist, lærer, tillidsrep., sikkerhedsrep., medlem af samarbejdsudv., skolebestyrelse. For at børn og andre borgere kan få optimal god undervisning/behandling skal medarbejderne have gode arbejdsforhold og medbestemmelse.        
13. Margrethe Sæther
Jeg er uddannet smed, maskinarbejder, automatikmekaniker, maskinmester, elinstallatør, komputernetværkskonsulent og kordegn. Jeg var ude for en arbejdsulykke og har hængt fast alt for længe både på arbejdsmarkedet og i sundheds-systemet. For mig er det vigtigt at alle der bliver ramt af sygdom hurtigt får den relevante hjælp og vejledning. Forhåbentlig kan mange klare sig langt bedre ved en hurtig indsats i sundheds-system og på arbejdsmarkedet. Her er det vigtigt at man får hjælp og vejledning der hvor man er og ikke hvor man forventes at være.        
14. Bodil Steenberger
74 år. Pensioneret læge med stor erfaring i samarbejde mellem kommune og sygehus. Og det er ikke blevet nemmere eller bedre siden jeg var der. Til gengæld er der blevet flere patienter, som har brug for et godt samarbejde. Har set mange 4-årige samarbejdsaftaler komme og blive afløst af den næste, lovbefalede 4-årsaftale. Skønne spildte kræfter, når der ikke rokkes ved den grundlæggende finansiering .        
15. Jens Fransen
Jens Fransen, 66 år. Tidligere overlærer i Slagelse. Kæmper for det sociale område samt udlændingespørgsmålet. Forfatter til en række bøger.             Rediger