Læserbrev: Socialt tyveri

Læserbrev: Socialt tyveri

Artiklen i fredags om SAB og frasalg af boligafdelingen Schackenborgvænge i Slagelse til private investorer, kalder på en reaktion. SAB udviser en ualmindelig stor ”rettidig omhu” for at opfylde ghettoplanen ved at sælge hele 10 år før fristen udløber. Hvorfor dog?

Har SAB ikke tænkt på, at en ny regering, ELLER dens parlamentariske grundlag, kunne have et andet syn på ghettoloven? Socialdemokraterne vil kun en smule integration og tror fejlagtigt, at det kan opnås ved at rive gode boliger ned eller privatisere dem – ren Liberal Alliancepolitik. Og hvad vil SF? Og de Radikale? Vi i Enhedslisten vil bevare gode boliger og bevare dem på fællesskabets hænder. Integration bedres ikke af symbolpolitik som ghettoloven. Det koster dyrt at føre ghettoloven ud i livet og en del af pengene stjæles direkte fra Landsbyggefonden og dermed lejerne, som bliver de store tabere i det her symbolpolitiske spil. Disse penge kunne i stedet bruges på de ungdoms- og ældreboliger, som SAB taler så varmt for.

Desuden mener adskillige forskere, at begreber som ”ghettoer” og ”parallelsamfund” er politikerskabte størrelser, som ikke giver nogen mening. Problemer i sociale boligbyggerier udspringer altid af de aktuelle, sociale forhold og dem ændrer man ikke på ved at rive gode boliger ned eller sælge dem fra til private. Og er de grundlæggende, etnisk diskriminerende, kriterier i ”ghettoloven” overhovedet forenelige med dansk ret? Det burde boligselskaberne sammen afprøve ved en retsinstans, inden de begynder at føre lovgivningen ud i livet