Om PFOS skandalen

Den lokale PFOS-skandale fra den kommunale brandskole har mange aspekter.
PFOS er et giftigt stof, som angiveligt blev forbudt for 10 år siden.
PFOS er sluppet ud i naturen ved Korsør Nor i voldsom mængde.
PFOS blev brugt i det skum, som blev brugt til brandslukning.
PFOS er også sundhedsfarligt. Der er folk i nabolaget, der er blevet direkte berørt. Der er kolonihaver som naboer, og der er lokale folk, som er medlem af en kogræsserforening, og som i årevis har spist PFOS-forgiftet kalvekød. Disse folk får vist ikke ordentlig hjælp fra myndighederne med hensyn til helbredsundersøgelser.
Rasmus Vestergaard Madsen, folketingsmedlem for Enhedslisten, har på den baggrund stillet spørgsmål til et par ministre, se nedenfor.
Mange hilsner, Thomas Clausen, byrådsmedlem for Enhedslisten
Spørgsmål:
Miljøministeren
· Ministeren bedes redegøre for, hvor og hvor stort problemet er med forurening med henholdsvis PFOS, PFOA og PFNA i Danmark?
· Ministeren bedes oplyse, om der er foretaget undersøgelser af omfanget af forureningen med PFOS, PFOA og PFNA, som indtil 2011 er blevet anvendt i brandskum ved brandslukningsøvelser på de nuværende og tidligere danske brandskoler? Og i givet fald ikke, vil ministeren garantere, at der hurtigst muligt vil blive foretaget systematiske undersøgelser af forureningens omfang?
Sundhedsministeren
· Vil ministeren foranstalte, at de borgere i Korsør, som er berørt af forureningen med PFOS fra brandskolen vil blive tilbudt relevante sundhedsundersøgelser?
· Agter ministeren at foranstalte, at der udarbejdes retningslinjer for sundhedsundersøgelser af mennesker, som har indtaget store mængder af stoffet PFOS gennem fødevarer?
· Agter ministeren at iværksætte nærmere undersøgelser af sammenhængen mellem perfluorerede alkylsyreforbindelser inklusive PFOA, PFOS og PFOSA hos mennesker og konkret sygdom?
Se også indslag fra TV Øst med folk fra Korsør: