Partikultur og konflikthåndtering

Enhedslisten Slagelse havde besøg af Tina Andersen fra Enhedslistens K-team, på Korsør bibliotek om aftenen d. 28. okt. 2019. Ca 12 personer deltog, og vi blev præsenteret for forskellige modeller og konflikthåndteringsværktøjer.

Der er kommet nogle gode råd ud af dette møde, råd som deltagerne selv har formuleret. Nu ligger de her på siden til inspiration for hvad vi sammen og enkeltvist kan gøre for at forhindre konflikter i afdelingen fremadrettet:

Mål: Respekt – Debat og plads til uenighed – Åbenhed/ærlighed

Midler: Pas på ironi og sarkasme – Klar tale – vær mere inkluderende

Redskab: Bestyrelsen – Baggrundsgrupper – Medlemskontakt

Afdelingen/stemningen: Godt tilpas (velkommen) – Rummelighed ( plads + kompetence) – Ærlighed/respekt – Fælles mål – Lyst/godt tilpas – Aktive medlemmer/baggrundsgruppe

En god kultur er en… Rummelig kultur – Venlig Kultur – Ingen skældsord – Ædruelig kultur – Fællessange – Nysgerrighed og åbenhed for nye ideer – Navnerunde – Debatpunkt

Tålmodighed – Ansvar for at trappe ned – Snakke pænt – Trække vejret – Erkende problemet (begge/alle parter) – Forventningsafstemning

Deep democracy (dybt demokrati)

  • en metode til at få alle ”med”, og for at alle stemmer bliver ”hørt”. Hvis der er flertal for det ene synspunkt, spørges mindretallet efterfølgende, hvad der skal til, for at de kan gå med på flertalsbeslutningen.

Konflikt trappen er en model for hvordan konflikter typisk optrappes, og kunsten er at nedtrappe – hvis man kan. Det er ofte svært at skelne mellem at gå efter “manden” eller efter “bolden” (personen eller sagen). Og det er ofte ved det punkt, konflikten optrappes.

Læs mere her:

Om konflikters eskalering/center for konfliktløsning