Tale Bydelsmor Canan Susanne Corum

Tale til Kvindernes Internationale Kampdag 2019

Kære forsamling

Jeg har fået lov til at holde en kort tale for jer på denne vigtige dag, hvor vi hylder kvinder overalt på denne klode, og jeg vil kort hylde de kvinder i min egen familie, der har været stærke forbilleder for mig, og hvor jeg vil lade det stærke budskab gå videre til mine egne 2 døtre.

Vi kvinder må stå sammen og hjælpe hinanden, og ikke bekrige hinanden, for selvom vi har vores forskelligheder, så har vi netop vores køn til fælles, og den må vi IKKE tage for givet, og derfor SKAL og MÅ vi stå sammen for at bevare vores rettigheder, ikke kun i Danmark, men også rundt omkring i verden

Jeg vil også fortælle lidt om mit frivillige arbejde indenfor Bydelsmødrene Slagelse og omegn, så hvem er vi, de såkaldte bydelsmødre? Vi er en organisation af mødre, der hver især arbejder målrettet for at hjælpe kvinder, familier, og også mænd, for at forbedre de vilkår, som familierne er underlagte, og det gør vi helt frivilligt.

Vi vejleder, guider og hjælper frivilligt indenfor de frivillige rammer, og det er alt fra at hjælpe folk, der har svært ved at navigere gennem kommunale, digitale løsninger såsom Borgerservice, Nem-id løsninger, Sundhedsplejen, Skole-Hjem samarbejde, sprogskolen, jobcenter og det frivillige Danmarks utallige tilbud til børn og unge.

Gennem vores uddannelse som Bydelsmødre, så har vi fået indblik i og viden omkring alt hvad der kan vedrøre familier, børn og unge, så vi er godt rustet til at varetage vores opgaver.

Vi repræsenterer et bredt udsnit af sprog og kulturer, så de opgaver, som vi får tildelt, enten via de kommunale ansatte, eller vi selv opsøger eller ved pludselig opståede situationer, så uddelegerer vi opgaverne iblandt os, så det er de bedst erfarne, og de bedste til at varetage netop den opgave, som vi får.

Det der optager Bydelsmødrene er de mange udfordringer, som mange af familierne har med sig, og mange af udfordringerne bærer præg af, at der er en social ulighed i samfundet, som igen er udsprunget af de vilkår, som mange af familierne er underlagte, dels som flygtningegrupperinger eller gæstearbejdernes efterkommere, da mange af problemstillingerne har mange årtiers fodprint bag sig.

Så ja, vi er i den grad som bydelsmødre, lige så vel som mange verdensborgere i disse år, optagede af Klimaforandringerne, og FN´s 17 verdensmål, der skal sikre en bæredygtig udvikling inden år 2030, da det ER alvor det her, for hvem husker ikke sidste års svedige sommer, hvor vi havde tropiske vejrforhold? Det er vist ikke helt normalt, som en der er født i 1979, så husker jeg koldere vintre og en mild og kort sommer, ikke Hawaii vejr.

Så derfor er det vigtigt, også for Bydelsmødrene, at vi vejleder om korrekt brug af affaldssortering, bæredygtige løsninger, bytteordninger og en bedre håndtering af miljøet, så kloden kan bevares, og alle verdensborgere kan få lov til at leve, uden at blive kvalt i plastik, forurening, så menneskeheden kan fortsætte med at eksistere.

Jeg er med i et udvalg i Slagelse Kommune, som hedder Grøn omstilling og Bæredygtighed, og jeg vil repræsentere,  ikke alene bydelsmødrene, men også min egen kulturelle tyrkiske baggrund, for jeg vil gøre mit bedste og være med til at bidrage til at alle i Slagelse kommune, også flygtninge og os med en anden etnisk baggrund, også kan være med til at løfte opgaven.

Med disse ord vil jeg slutte af med et citat fra FN´s Generalsekretær, Ban Ki-Moon fra 2015:

” Vi er den første generation, der kan afskaffe fattigdom, og den sidste, der kan forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne”