Et lille skridt fremad (3)

“Merforbruget på 13 millioner kroner til førtidspensioner vil udgøre en procent af det samlede budget for Social- og Beskæftigelsesudvalget på 1,3 milliard kroner, men det er socialpolitik til den gode side, fordi pengene kommer mange mennesker til gode, efter at de i mange år har været udsat for dårlig behandling.”