Klimamarch i Slagelse

Fredag den 24. Maj marcherede elever fra Flakkebjerg Efterskole fra Slagelse Station til Rådhuset, hvor de demonstrerede med slogans som “det´ik for sjov, vi vil ha´klimalov”. Enhedslisten var indbudt som første taler i rækken, og det var undertegnede, som holdt talen:

For første gang nogensinde stiller Enhedslisten op til Europa-parlamentet!

Det gør vi fordi Enhedslisten har klimaet så meget på dagsordenen, at vi også vil være med til at vende skuden i EU, nu hvor der er så mange klimaproblemer i Europa og globalt.

Ellers har Enhedslisten ved tidligere EU-valg, altid opfordret sine vælgere til at stemme på Folkebevægelsen mod EU.

Folkebevægelsen har været der lige så længe vi har haft EU, dvs siden 1972. Og bevægelsen blev netop skabt, fordi der allerede den gang var en stor skepsis overfor den bureaukratiske mastodont, som EU var og stadig er, og som jo kun blevet større og større, og fået flere og flere beføjelser.

Det, som modstanden mod EU altid har handlet om, er det med suverænitetsafgivelse, derfor har nogle af de EU-valg vi har haft også handlet om et nej eller et ja til bestemte traktater, og eller om danske forbehold, som skulle tilgodeses. Spørgsmålet om EU har aldrig været nemt. Vi har som befolkning brug for, at de politikere, som vi viser tillid, også viser os at de har styr på deres shit vedrørende EU!

Vi har nemlig bevæget os længere og længere væk fra en dansk politisk dagsorden, fordi EU har overtaget rigtig mange områder med EU-lovgivning som overruler dansk lovgivning, som både vi og vores danske politikere kunne ønske os.

Så langt tilbage, jeg kan huske, har der altid været fremført rædselsscenarier blandt både politikere og vælgere, for hvad der dog vil ske, hvis vi melder os ud. Jeg har altid følt det som en lidt hul trussel, for ja hvad vil der mon ske? De europæiske lande har jo haft deres politiske virkelighed før, så mon ikke også de vil have det efter?

England er jo i fuld gang med deres fandenivoldske Brexit projekt, og det går ikke stille af sig, som vi også hører det omtalt i medierne.

Men lad os se på situationen i EU-parlamentet: Der sidder 751 medlemmer, hvoraf de 13 er danske politikere – dvs. 1,7 % af parlamentet er danske politikere! Hvor meget magt har vi egentlig i det spil?

Så kunne man næsten begynde at tænke, at så kan det jo også være revnende ligegyldigt, om man stemmer eller ej. Men det er det IKKE!

Hvis vi vil have klimaet på dagsordenen for alvor, så skal vi stemme de kandidater ind, som helt klart og åbent taler om at de vil arbejde for den sag, som også er beskrevet i de 17 verdensmål, som FN har udarbejdet.

Og det vil både Folkebevægelsen og Enhedslisten! Vi har klimaet aller-allerhøjest på dagsordenen, og vi vil sammen kæmpe for et bæredygtigt Europa. Bæredygtighed som i sin oprindelige definition skaffer os og naturen det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov. Og DET betyder, at vi skal se på vores forbrugs- og affaldskultur, spisevaner, rejsevaner, energiforbrug, valg af strømkilder, måder at producere på, forurene på og sidst, men ikke mindst ændre på vores lovgivning i det politiske landskab i EU.

Der er for øjeblikket så stærke kræfter og massive bevægelser i gang med denne ”grønne omlægningsmanøvre”, at det kan være svært at skelne mellem de ”rigtige” og de ”falske” profeter – for lige nu er der rigtig mange politikere, som øjner stemmer til det kommende valg, så selvfølgelig skal de også lige nå at hoppe på toget, inden det er kørt.

Problemet med den slags døgnfluepolitiker er bare, at så snart de er valgt ind, er alt glemt. Hov, hvad var det? Klimaplan? Den kender vi ikke noget til. Når levebrødspolitikerne først har fået deres ben at gnave i, så er alle principper og ideologier lykkeligt glemt…. Derfor skal vi og I som kommende vælgere, kunne gennemskue og fortolke deres budskaber, og gennemskue, om de har sat sig ned og tænkt over de fremtidige generationer, eller kun tænker på deres egen lille post.

Sagen er også den, at EU koster en hulens masse penge. I rejseomkostninger, diæter, forskelligt fryns, og så er der alle projekterne, som er støttet af EU. Dem kunne man umiddelbart synes, kun er af det gode. Men mange af dem holder bare liv i en hel masse konsulenter, og er sådan set med til at undergrave at vi får udviklet en sund og bæredygtig klode. Hvorfor? Fordi EU’s lovgivning efterhånden er blevet så kompliceret, at vi ikke forstår en snus af det! Det er kun for jurister og ikke for lægfolk.

Vi skal enten ud af det EU-fængsel, vi p.t. er underlagt, eller bryde ud indefra, og få skabt ikke bare et Europa for de mange, men også for de fremtidige generationer, så de også kan få en verden hvor ressourcerne strækker til at alle kan få del af kagen, og at den også er økologisk!

Så på søndag stem på Ø eller N – eller en af kandidaterne personligt. Det vigtigste er bogstavet!

Helene Gerup.