Forståelsespapir: Ny retning for Slagelse Kommune

Enhedslisten Slagelse har følt sig inspireret af ”Forståelsespapiret” fra det nye regeringsflertal i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger i Slagelse Byråd.

Efter 2 år i Slagelse byråd uden nævneværdig kursændring i politikken foreslår vi, at der mere markant skiftes retning i Slagelse Kommune i samme retning som ”Forståelsepapiret”.

Nedenstående punkter og gerne flere burde være muligt at blive enige om:

1. Hjemtagelse af familierådgivning

2. Bedre normering i dagtilbud, fortsættelse af en nyansat pædagog pr. måned

3. Arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening

4. Kontanthjælp (mere retvisende budget), fortsættelse af flere på førtidspension i stedet for nytteløse ressourceforløb.

5. Småjobs til modtagere af uddannelseshjælp

6. Sosu-assistent medhjælpere, for at hjælpe folk i arbejde med sprogvanskeligheder

7. Overgang til økologisk drift af bortforpagtet landbrugsjord.

8. Eldrevne kommunale busser

9. Plan for Klimaneutral kommune – vi skal købe/producere strøm på kommunale arealer så kommunen er klimaneutral i 2030. Det indbefatter en genoptagelse af grønt regnskab.

10. Alle kommunens virksomheder/kantiner/plejehjem skal overgå til fuld økologisk drift, så der IKKE er brug for registrering af økologisk procentsats. Varer skal købes lokalt, hvis muligt.

11. Vand der overskrider grænseværdier må ikke blandes – der skal nye boringer til.

12. Slagelse kommune ophører fuldstændig med brug af sprøjtemidler og overgår til manuel drift

13. Udbygning af Dansk Forsorgshistorisk Museum

14. Plan for genopbygning af Antvorskov kloster (som Koldinghus) til hospitalsmuseum og urtemedicinshave.

15. SK-Forsyning skal lave en plan og status hvert år, for at være klimaneutral i 2030.

Hvor skal pengene komme fra?

Vi ønsker at de virksomheder som betjener sig af kommunens tilbud også er med til at betale, bl.a ved dækningsafgift.