Læserbrev: Slagelse hænger i klimabremsen

70% CO2 reduktion i 2030 er målet for regeringsforhandlingerne i øjeblikket.
Det er resten af denne byrådsperiode plus 2 byrådsperioder mere…..

Enhedslistens forudsætning for at stemme på John Dyrby var at der blev gjort noget ved den grønne
omstilling og der blev nedsat et udvalg til at fremme dette. Nu er der næsten gået 2 år siden
kommunalvalget og udvalget er IKKE kommet igang med arbejdet. De har holdt et stiftende møde.
Med det tempo kommer Slagelse overhovedet ikke i mål i 2030.

Slagelse er IKKE blevet KlimaPlus kommune (kampagne fra Dansk Naturfredningsforening).
Danmarks Naturfredningsforening og Praktisk Økologi står bag initiativet “Giftfri have”.
Ålborg, Furesø, Albetslund, Vordingborg og Høje-Tåstrup er tilmeldt.
Albertslund har IKKE brugt sprøjegift siden 1998….

Der er ikke lavet nævneværdig grønne tiltag i denne byrådsperiode selv om der er et såkaldt grønt
flertal. Der bør være mindst et grønt tiltag på hvert eneste byrådsmøde hvis målet skal nås i 2030.
Enhedslisten fik vedtaget 14 solcelleprojekter på kommunens tage i sidste byrådsperiode. Det har nu taget mere end 4 år at få gennemført.

Engang blev der udarbejdet et grønt regnskab for kommunen, som blev nedprioriteret af blå blok i
sidste byrådsperiode.

Engang havde kommunen en masse biler på el.
Roskilde har nu busser på el.

Det er på tide at komme igang som de unge demonstranter kræver.

SK-Forsyning er endelig kommet igang med solvarme, men også her er der plads til forbedring.
Kommunen køber sort strøm af SK-Forsyning, det bør ændres.

Venlig hilsen
Bent Carlsen, Korsør.
Tidl. formand for Rør & Blik Slagelse, medlem af Enhedslisten.